Vostokin hallituksen ministeripestien kuvaukset

Vostokin hallituksen kokoonpano

Osaa ministeripesteistä hoitaa perinteisesti kaksi henkilöä. Osa viroista on sen verran pienitöisiä, että hallitukseen ei pääse vain sillä yhdellä pestillä.

Puheenjohtaja

Vostokin hallituksen puheenjohtajan tärkein tehtävä on hallituksen ja sitä kautta koko yhdistyksen toiminnan johtaminen. Puheenjohtajan pitää siis pysyä jatkuvasti kartalla siitä, mitä ainejärjestössä tapahtuu ja pitäisi tapahtua, koska pj on loppupeleissä se, joka toiminnasta on vastuussa. Puheenjohtajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvät organisointitaidot sekä se, että tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen. Puheenjohtaja ei (välttämättä) itse tee, vaan delegoi ja katsoo, että hommat tulevat hoidetuiksi, eli on jatkuvasti patistamassa muita. Pj on yhteydessä myös opetushenkilökuntaan sekä osallistuu Tamyn järjestämiin ainejärjestöjen puheenjohtajien kokouksiin. Tänä vuonna pj on osallistunut jonkin verran myös kopohommiin, koska niitä on ollut viime aikoina paljon. Lisätietoja puheenjohtajan pestistä antaa nykyinen puheenjohtaja Piritta Räsänen.

Sihteeri 

Sihteerin suurin vastuu on olla läsnä jokaisessa kokouksessa, sillä hän kirjaa kaiken kokouksissa puhutun ja käsitellyt asiat pöytäkirjaan. Pöytäkirjan puhtaaksi kirjoittamiseen menee hieman aikaa, mutta sen lisäksi se täytyy vain välittää sähköpostilistalle ja printata harkkariin luettavaksi. Sihteerinä pysyy hyvin perillä kaikesta siitä, mitä ainejärjestössä tapahtuu. Sovit sihteeriksi, jos olet tarkkaavainen ja kirjoitat nopeasti. Tärkeintä on olla aktiivinen ja pysyä kartalla kokouksissa. Lisätietoja hommista antaa nykyinen sihteeri Inkeri Harju.

 

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja eli se, joka hallitsee meidän ainejärjestön rahoja. Maksan laskuja, teen pientä kirjanpitoa ja budjetoin. Kuulostaako tylsältä? Stressaavalta? No se ei ole oikeasti kumpaakaan. Tämän pestin duuni jakautuu tasaisesti pitkin – lähinnä aina tapahtumien tullessa käyn maksamassa vuokran ja muut kulut. Muuten riittää, kun edes pari kertaa vuodessa tekee kirjanpitoa ja tarkistaa, että luvut täsmäävät. Mä kerron sitten mistä ja mitkä luvut. Kuukaudessa tämä tarkoittaa maksimissaan tunnin työtä. Pohdiskelen lähinnä, paljonko rahaa on mennyt, paljonko sitä on jäljellä, ja tämä auttaa hahmottamaan, mitä kaikkea hallituksen toimesta voidaan vielä järjestää. Saanhan sanoa viimeisen sanan kokouksissakin silloin, kun rahasta puhutaan. CV:n puolesta tämä on loistava lisä, koska tässä pestissä olet vastuussa koko ainejärjestön rahoista eli vastuullinen ja viisas ihminen. Taloudenhoitajan pestistä lisätietoja antaa Petra Viitanen.

 

Viestintäministeri

Viestintäministeri hallinnoi Vostokin tiedotuskanavia. Viestintäministeri välittää tiedotteita ainejärjestön sähköpostilistalla ja päivittää sekä ylläpitää Vostokin nettisivuja. Viestintäministerin vastuulla ovat myös Vostokin sosiaaliset mediat ja niiden päivittäminen sekä päivittämisestä muistuttaminen. Viestintäministerin tehtävistä lisätietoa saa Pilvi Pitkärannalta. 

 

Kansainvälinen ministeri

Kansainvälinen ministeriö vastaa journalistiikan ja viestinnän vaihto-oppilaista. Tehtäviin kuuluu kv-tuutoreiden rekrytointi ja lisänä esimerkiksi tapahtumien järjestäminen vaihto-oppilaille. Vaihto-oppilaita saapuu kesällä, elokuussa ja tammikuussa, joten työ painottuu syksyn ja talven alkuun. Vaihto-oppilaiden lisäksi kansainvälisen ministeriön vastuualueeseen kuuluu Vostokin vuotuisen ekskursion, eli “opintomatkan” järjestäminen. Kansainvälisiä ministereitä on yleensä ollut kaksi. Lisätietoja antavat Sanni Laine ja Sonja Haapala.

 

Tuutorministeri

Tuutorministeriö vastaa tuutoreiden kanssa uusien fuksien vastaanottamisesta ainejärjestöömme. Keväällä ministerit värväävät uudet tuutorit ja lähettävät kesällä uusille opiskelijoille fuksikirjeet. Syksyllä ministerit järjestävät fuksitapahtumia ja auttavat fukseja kaikin mahdollisin tavoin. Tuutorministeriö toimii tuutoreiden vastaavina ja huolehtii, että tuutorointi jatkuu koko lukuvuoden ajan. Lisätietoa tuutorministerin hommista antavat Elina Nissinen ja Maria Muilu. 

 
 

Urheiluministeri

Urheiluministerin tehtävä vaatii hieman enemmän aikaa, koska tehtäviin kuuluu tapahtumien järjestämistä, mutta toisaalta homma on myös hauskaa ja pääsee helposti tutustumaan uusiin fukseihin tai vanhempiin vuosikursseihin. Urheiluministereitä on yleensä myös kaksi. Vuoden aikana järjestetään ainakin syys- ja kevätsamoilu, viestintäpesistä tai vastaavaa, lajikokeiluja, pulkankääntäjäiset ja baariurheilumestaruudet. Urheiluministerit organisoivat myös Vostokin urheiluseura Dynamon toimintaa. Ylimääräistä juttua kuten lajikokeiluja voi järjestää oman innon mukaan enemmän tai vähemmän. Urheiluministeri välittää Vostokin säpolistalle liikuntatiedotteita. Lisätietoja antavat Samuli Virtanen ja Sakari Hällfors
 

Bileministeri

Bileministeriö vastaa nimensä mukaisesti Vostokin juhlien, pirskeiden, pippaloiden, kestien, hippojen ja erinäisten bakkanaalien järjestämisestä. Kruununjalokivenä kimaltaa kevään suuret vuosijuhlat. Muuten hallitusvuosi kuluu esimerkiksi sitsien, discojen tai vaikka karaokekisojen järjestämisessä. Bileministerillä riittää puuhaa, mutta onneksi apuna on aina oma aisapari ja myös tarvittaessa muitakin ministerejä. Tämä on hauska virka, jos tykkäät keksiä hyvää ohjelmaa ja tarjoiluja ystävillesi. Parhaimmillaan tämä virka poimii uusia ystäviä kaukaa muista ainejärjestöistä asti, sillä viestijäsitsejä tai muita yhteistapahtumia järjestetään porukalla. Tutuimmaksi tulee Reettorien väki, sillä heidän kanssaan järjestämme yhteisiä tapahtumia usein. Lisätietoja bileministerin pestistä saa Katariina Haloselta ja Vilma Hätiltä
 

Kulttuuriministeri

Kulttuuriministeriö vastaa vostokkien sielunravitsemuksesta. Kulttuuriministereitä on hallituksessa kaksi ja kulttuuriministeriö järjestää esimerkiksi elokuva- ja peli-iltoja. Viime vuosina kulttuuriministerit ovat järjestäneet Docventures-leffakerho Vosdocin. Ministereillä on erittäin vapaat kädet uusien tapahtumien keksimiseen ja vain mielikuvitus on rajana. Lisätietoa antavat Arttu Timonen ja Laura Hiltunen
 
 

Koulutuspoliittinen eli kopo-ministeri

Koulutuspoliittinen ministeriö toimii linkkinä yksikön ja opiskelijoiden välillä. Kopo pitää yhteyttä myös erilaisiin tutkinto-ohjelman ja tiedekunnan opetussuunnitelmia ja koulutusta valmisteleviin työryhmiin. Kopo puuttuu myös mahdollisiin opintojen epäkohtiin. Näkyvin kopon järjestämä tapahtuma on jokakeväisen palautekyselyn ja -päivän järjestäminen. Seuraavat pari vuotta kopon rooli on erityisen tärkeä, kun COMSin uusia tutkinto-ohjelmia aletaan rakentaa. Seuraavan kopon olisi suotavaa mutta ei pakollista lähteä Vostokin edustajaksi Viestintätieteiden tiedekunnan kattoainejärjestön Vicon hallitukseen. Kopon on myös hyödyllistä seurata, mitä yksikössä ja yliopistossa yleensä tapahtuu. Esim. Tamyn kopovaliokuntaan osallistuminen on tässä kätevää. Lisätietoa kopoilusta antaa Ilona Tyystjärvi ja Henrika Havumäki
 

Markkinointiministeri

Markkinointiministerin vastuulla on kaikessa yksinkertaisuudessaan markkinoida Vostokkia ja hankkia eri tavoin ainejärjestölle varoja ja yhteistyökumppaneita. Käytännössä markkinointiministerin tärkeimpiin tehtäviin lukeutuu Gonzon mainosten myynti yrityksille sekä samalla kaikenlaisen yhteistyökumppanuuden haaliminen. Tällä hetkellä Vostok on läheisimmissä väleissä anniskeluravintola Kaijakan kanssa, jolla on mainokset Gonzossa ja jonka tiloihin pääsee helposti viettämään Vostokin pippaloita. Markkinointiministerin pestiin voi kuitenkin kuulua oikeastaan mitä tahansa muutakin Vostokin mainostamista, ja hommassa saa aina itsekin keksiä mitä haluaisi tehdä. Tällä hetkellä työn alla on esimerkiksi CV-kuvauksien järjestäminen, josta saataisiin yhtä lailla Vostokille vähän ylimääräistä rahaa. Lisätietoja markkinointiministerin hommista antaa Johannes Blom.
 
 

Ammattiyhdistysministeri eli ay-ministeri

Ammattiyhdistysministerin homma ei myöskään supertyöläs ole, mutta kuulostaa hienolta cv:ssä. Pääasiallisia hommia on järjestää syksyllä liittoinfo (ja sen mahdolliset jatkot) fukseille. Yleensä keväisin järjestetään lauantaikoulu tietystä teemasta (viimeksi rikosjournalismi). Molemmat tehdään yhdessä PJY:n ja liittoinfo myös Journalistiliiton kanssa. Ehtiessään ministeriö voi järjestää myös journalismiaiheisia ekskursioita ja työpajoja. Tällä hetkellä Vostokilla on jo edustajat PJY:n hallituksessa ja SJL:n työryhmässä, mutta keväällä ainakin yksi PJY:n hallituspaikka vapautunee. Ay-ministereitä voi olla kaksikin. Lisätietoa ay-ministerin paikasta antavat Ilmo Ilkka ja Lotta Sillanmäki
 

Sosiaalipoliittinen eli sopo-ministeri

Sosiaalipoliittisella ministerillä ei ole paljon lukkoon lyötyjä vastuita, mutta siksi tehtävästä voi muokata omanlaisensa, jos intoa riittää! Pestin kiinteä tehtävä on kirjoittaa fuksikirjeeseen ohje siitä, mistä kannattaa etsiä Tampereella asuntoa ja minne voi hätämajoittua, jos kämppää ei ole vielä syyskuun alkuun mennessä löytynyt. Lisäksi sopo välitää Tamyn sopo-sähköpostilistalta ajankohtaisia sosiaalipoliittisia tiedotteita Vostokin listalle. Sosiaalipoliittisen ministerin homma on sen verran kevyt, ettei sitä voi ottaa pestiksi yksinään, vaan jonkin toisen hallituspestin rinnalle. Lisätietoa sopo-ministerin pestistä antaa Roosa Raiskio.

Ulkoministeri

Ulkoministeri on hallituksessa se henkilö, joka vastaa erityisesti Suomen journalistiikan ja viestinnän ainejärjestöjen välisistä suhteista. Tähän lukeutuu erilaisten tapahtumien järjestäminen yhdessä, niistä ilmoittaminen tai yleisenä välikätenä toimiminen eri ainejärjestöjen välillä. Pienempiä hommia on esimerkiksi onnittelukorttien lähettäminen toisten ainejärjestöjen vuosijuhlille ja muutenkin yhteydessä pysyminen kaikin tavoin. Tänä syksynä ulkoministerin hommana oli esimerkiksi Jyväskylässä järjestettävän Ydinviesti-tapahtuman informointi Vostokissa sekä kyytien järkkäily paikalle. Ulkoministerin hommista voi kysellä Johannes Blomilta. 

Tasa-arvoministeri

Tasa-arvoministerillä ei perinteisesti ole ollut juurikaan tekemistä Vostokin hallituksessa. Ministerin tehtävänä on auttaa, jos ainejärjestön jäsen tuntee tulleensa kohdellusti epäreilusti tai epätasa-arvoisesti Vostokissa. Tasa-arvoministeri teettää vuosittain Vostokin tasa-arvokyselyn, jossa kartoitetaan ainejärjestön ilmapiiriä. Tasa-arvoministeri on vastuussa ainejärjestön häirintälomakkeesta. Pestissä on kuitenkin sen verran vähän vastuuta, että tasa-arvoministerin täytyy hoitaa hallituksessa muutamaa pestiä. Lisätietoa voit kysyä Roosa Raiskiolta. 

 

Ympäristöministeri

Ympäristöministerin ensisijainen tehtävä on pitää huolta harjoitustoimituksen siisteydestä. Etenkin harjoitustoimituksen keittiön siistinä pitäminen on osoittautunut vaativaksi tehtäväksi. Ympäristöministeri ei silti toimi siistijänä, vaan pitää huolen siitä, että kaikki harjoitustoimituksessa asioivat siivoavat jälkensä. Perinteisiin kuuluu, että ympäristöministeri järjestää kirpputorin ainakin kerran vuodessa. Lisätietoja antaa Sakari Hällfors

Varapuheenjohtaja

Vostokin hallituksessa toimii myös varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtaja on vastuussa hallituksen toiminnasta, jos istuva puheenjohtaja on estynyt sitä hoitamaan. Varapuheenjohtaja valitaan hallitukseen valituista ministereistä, eli tätä pestiä ei voi erikseen hakea. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *