Vostokin hallituksen ministeripestien kuvaukset

Vostokin hallituksen kokoonpano

Vostokin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään kahdeksan mutta enintään kaksikymmentä henkilöä. Hallitus kokoustaa noin kerran kuussa. Kaikki pestit ovat hyviä näyttöjä ansioluettelossa, sillä niiden hoitaminen osoittaa aktiivisuutta ja oma-aloitteisuuta. Kannattaa muistaa, että ainejärjestön hallituksessa toimimisesta saa kahdesta kolmeen opintopistettä!

Hallituspestien kuvaukset päivitetty marraskuussa 2019.

 

Puheenjohtaja (1)

Vostokin hallituksen puheenjohtajan tärkein tehtävä on hallituksen ja sitä kautta koko yhdistyksen toiminnan johtaminen. Kokousten johtamisen lisäksi, puheenjohtajan pitää pysyä jatkuvasti kartalla siitä, mitä ainejärjestössä tapahtuu ja pitäisi tapahtua, koska pj on loppupeleissä se, joka on vastuussa toiminnasta. Puheenjohtajalle tärkeitä ominaisuuksia ovat hyvä organisointitaidot ja se, että tulee hyvin toimeen kaikkien kanssa. Puheenjohtaja ei välttämättä tee itse, vaan delegoi ja katsoo, että hommat tulevat hoidetuiksi. Toisaalta, puheenjohtaja hoitaa monia juoksevia asioita. Lisäksi hänen täytyy tuntea Vostokin säännöt ja hieman yhdistyslakia. Puheenjohtaja huolehtii esimerkiksi toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatimisesta, toiminta-avustuksen hakemisesta ja mahdollisista sääntömuutoksista. Pj on tarvittaessa yhteydessä opetushenkilökuntaan ja osallistuu TREYn järjestämiin ainejärjestöjen puheenjohtajien tapaamisiin.

 

Sihteeri (1)

Sihteerin suurin vastuu on olla läsnä jokaisessa kokouksessa, sillä hän kirjaa kaiken kokouksissa puhutun ja käsitellyt asiat pöytäkirjaan. Pöytäkirjan puhtaaksi kirjoittamisen jälkeen, pöytäkirja välitetään sähköpostilistalle ja tulostetaan harkkariin luettavaksi. Sihteerinä pysyy hyvin perillä kaikesta siitä, mitä ainejärjestössä tapahtuu. Sovit sihteeriksi, jos olet tarkkaavainen ja kirjoitat nopeasti. Tärkeintä on olla aktiivinen ja pysyä kartalla kokouksissa. Sihteeri voi halutessaan auttaa muita ministeriöitä tapahtumien järjestämisessä tai ottaa oman pestinsä rinnalle toisen pestin.

 

Taloudenhoitaja (1)

Taloudenhoitaja on se, joka hallitsee yhdistyksen rahoja. Maksaa laskuja, huolehtii kirjanpidosta ja budjetoinnista. Taloudenhoitajan työ jakautuu tasaisesti pitkin vuotta, mutta korostuu isojen tapahtumien aikaan, jolloin pitää maksaa mahdollinen tilavuokra ja käydä tapahtuman järjestäjien kanssa kauppareissulla. Taloudenhoitaja tarkkailee, paljonko rahaa on mennyt, paljonko sitä on jäljellä ja minkä verran voidaan vielä käyttää. Taloudenhoitaja käy kokouksissa läpi, missä mennään, jotta muukin hallitus on tietoinen yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Hallitusvuoden päätteeksi taloudenhoitaja laatii talousarvion seuraavalle vuodelle. TREYn maksama toiminta-avustus edellyttää, että taloudenhoitaja on koulutettu tehtäväänsä. Esimerkiksi TREY järjestää tällaisia parin tapaamiskerran koulutuksia.

 

Viestintäministeri (1)

Viestintäministeri hallinnoi Vostokin tiedotuskanavia: sisäistä ja ulkoista viestintää. Viestintäministeri välittää tiedotteita ja työpaikkailmoituksia ainejärjestön sähköpostilistalle ja päivittää sekä ylläpitää Vostokin nettisivuja. Viestintäministerin vastuulla ovat myös Vostokin sosiaalisen median tilit, niiden päivittäminen ja muiden ministereiden muistuttaminen päivittämisestä. Pestiä voi myös muokata haluamakseen. Vuonna 2019 viestintäministeri toteutti esimerkiksi suositut kesätyöesittelyt Instagramissa ja toimi yhdistyksen tietosuojavastaavana. Lisäksi viestintäministeri auttaa puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa julkisten kannanottojen laatimisessa.

 

Kansainvälisyysministeri (1)

Kansainvälisyysministerin tehtäviin kuuluu journalistiikan vaihto-oppilaista vastaaminen, kv-tuutoreiden rekrytointi ja lisäksi esimerkiksi tapahtumien järjestäminen vaihtareille. Vaihto-oppilaita saapuu tammikuussa ja elokuussa, joten työ painottuu syys- ja kevätlukukauden alkuun. Lisäksi kv-ministerin vastuulla on Vostokin vuotuisen ulkomaan ekskursion eli ”opintomatkan” järjestäminen. Kansainvälisyysministereitä on jatkossa vain yksi, mutta helmikuun lopussa järjestettävä ekskursio järjestetään yhteistyössä väistyvän ministerin kanssa.

 

Tuutorministeri (1-2)

Tässä pestissä pääset ensimmäisenä tutustumaan uusiin vostokkeihin! Tuutorministeriö vastaa tuutoreiden kanssa uusien fuksien vastaanottamisesta ainejärjestöömme. Keväällä ministerit rekrytoivat uudet tuutorit ja järjestävät suositun valmennuspäivän. Kesällä he lähettävät uusille opiskelijoille fuksikirjeet. Syksyllä ministerit järjestävät fuksitapahtumia ja auttavat fukseja kaikin mahdollisin tavoin. Tuutorministeriö toimii ikään kuin tuutoreiden esihenkilöinä ja huolehtii, että tuutorointi jatkuu koko lukuvuoden ajan.

 

Urheiluministeri (1-2)

Urheiluministeriön tehtäviin kuuluu, nimensä mukaisesti, urheilutapahtumien järjestämistä. Vuoden aikana järjestetään muun muassa syyssamoilu, lajikokeiluja, pulkankääntäjäiset, baariurheilumestaruuskilpailut ja VIP-pesikseen osallistumisen. Urheiluministerit organisoivat myös Vostokin urheiluseura Dynamon toimintaa. Dynamo pelaa ympäri vuoden, muun muassa sählyä ja futsalia. Lisäksi urheiluministeriö välittää Vostokin sähköpostilistalle ja Facebook-ryhmään tiedotteita muista urheilutapahtumista ja -aktiviteeteista.

 

Bileministeri (1-2)

Bileministeriö vastaa nimensä mukaisesti Vostokin juhlien, pirskeiden, pippaloiden, kestien, hippojen ja erinäisten bakkanaalien järjestämisestä. Kruununjalokivenä kimaltaa kevään suuret vuosijuhlat, jotka järjestetään yhdessä väistyvän bileministeriön kanssa. Muuten hallitusvuosi kuluu esimerkiksi sitsien, discojen tai vaikka karaokekisan ja suklaamunajahdin järjestämisessä. Bileministeriöllä riittää puuhaa, mutta onneksi apuna on aina oma aisapari ja jatkossa myös ahkera biletoimikunta. Tämä on hauska virka, jos tykkäät keksiä hyvää ohjelmaa ja tarjoiluja ystävillesi. Bileministerinä pääsee tutustumaan myös muihin ainejärjestöihin, kun järjestetään viestijäsitsejä, journalistiristeilyä tai muita yhteistapahtumia.

Biletoimikunta (6)

Vostokiin valitaan vuodelle 2020 ensi kertaa kuusihenkinen biletoimikunta. Heidän tehtävänään on auttaa bileministeriötä erilaisten juhlien järjestämisessä. Ensimmäisenä tehtävänä on Vostokin 27. vuosijuhlien järjestäminen uuden ja väistyvän bileministeriön tukena.
Biletoimarit auttavat esimerkiksi sitsien keittiöhommissa, plaseerauskorttien askartelussa ja tilojen siistimisessä. Kiitokseksi työstään, he pääsevät ilmaiseksi kaikkiin Vostokin järjestämiin juhliin. Ja koska toimareita on kuusi, kaikkien ei tarvitse olla yhtä aikaa työvuorossa, vaan toisinaan pääsee keskittymään juhlimiseen! Toimarit eivät ole varsinaisia hallituksen jäseniä.

 

Kulttuuriministeri (1-2)

Kulttuuriministeriö vastaa vostokkien sielunravitsemuksesta. Kulttuuriministeriö järjestää esimerkiksi elokuva- ja peli-iltoja, kirjakerhoja, Docventures-leffakerho Vosdocia, teatterikäyntejä ja niin edelleen. Ministereillä on erittäin vapaat kädet uusien tapahtumien keksimiseen. Viime vuosina kulttuuriministerit ovat toteuttaneet esimerkiksi haalarimerkkikilpailuja ja Vostok-kangaskassit.

 

Koulutuspoliittinen eli kopoministeri (1-2)

Koulutuspoliittinen ministeriö toimii linkkinä yksikön ja opiskelijoiden välillä. Kopo pitää yhteyttä myös erilaisiin tutkinto-ohjelman ja tiedekunnan opetussuunitelmia ja koulutusta valmisteleviin työryhmiin. Kopo puuttuu myös mahdollisiin opintojen epäkohtiin. Kopot keräävät opiskelijoilta palautetta järjestetyistä kursseista ja perkaa tuloksia Vostok-kahveilla, jotka korvaavat aiemmin järjestetyn palautepäivän. Kopon on suotavaa olla mukana myös edunvalvontajärjestö Vicon hallituksessa. Kopon on hyvä seurata, mitä yksikössä ja yliopistossa tapahtuu. Hyvä keino on osallistua esimerkiksi TREYn järjestämiin Kupillinen kopoa ja Kopokonferenssi-tapahtumiin.

 

Ammattiyhdistysministeri eli ay-ministeri (1-2)

Ammattiyhdistysministerin hommassa pääsee vaikuttamaan ja luomaan yhteyksiä työelämään! Pääasiallisia hommia on järjestää syksyllä liittoinfo ja sen mahdolliset jatkot fukseille. Keväisin ay-ministeriö järjestää lauantaikoulun tietystä teemasta (viimeksi podcastit). Molemmat tehdään yhdessä PJY:n ja/tai Journalistiliiton kanssa. PJY ja SJL ovatkin ay-ministeriön läheisiä yhteistyökumppaneita. Ministeriö voi järjestää myös journalismiaiheisia ekskursioita ja työpajoja. Aikaisemmin on järjestetty esimerkiksi retki Journalistiliittoon. Vostokilla on edustajat PJY:n hallituksessa ja SJL:n opiskelijatyöryhmässä. Edustajat ovat olleet mukana vaikuttamassa esimerkiksi siihen, että mediatalojen kesätyöhaut alkavat myöhemmin ja SJL:n opiskelijajäsenyyttä järkevöitetään. Edustajat ovat useimmiten ay-ministereitä. Vuonna 2019 ay-ministeriö toteutti kyselyn vostokkien kesätyö- ja harjoittelupaikoista. Kyselyllä pyritään kartoittamaan, kokevatko vostokit työelämässä esimerkiksi TES:n vastaista toimintaa.

 

Ulkosuhdeministeri (1)

Ulkosuhdeministerin pestissä yhdistyvät entiset ulkoministerin ja markkinointiministerin tehtävät. Ulkosuhdeministeri on se henkilö, joka vastaa Vostokin yhteyksistä muihin ainejärjestöihin. Tähän kuuluu erilaisten yhteistapahtumien järjestämistä, niistä ilmoittamista ja yleisenä välikätenä toimiminen eri ainejärjestöjen välillä. Lisäksi tehtävään kuuluu onnittelukorttien lähettämistä toisten ainejärjestöjen vuosijuhlille. Viime vuosina Vostok on tehnyt yhteistyötä muun muassa Reettoreiden, Teeman, Patinan, Median, Lööpin, Comedian, Skuupin, Skillan, Ydinviestin, Spinnin, Iltakoulun ja Interaktion kanssa. Lisäksi ulkosuhdeministeri vastaa Vostokin mainostamisesta ja yhteistyökumppaneiden hankkimisesta. Käytännössä tämä on tarkoittanut esimerkiksi Gonzon mainosten hankkimista, kahvidiilejä ja Vostok-tuotteiden tarjouspyyntöjä. Vain mielikuvitus on rajana!

 

Yhdenvertaisuusministeri (1)

Yhdenvertaisuusministeri muodostuu entisistä tasa-arvoministerin ja sosiaalipoliittisen ministerin tehtävistä. Yhdenvertaisuusministerin vastuulla on pitää huolta siitä, että kaikki kohdellaan Vostokissa reilusti ja tasa-arvoisesti. Hän hallinnoi Vostokin häirintälomaketta ja toteuttaa vuosittain yhdenvertaisuuskyselyn, jolla kartoitetaan Vostokin ilmapiiriä. Hänen puoleensa voi kääntyä aina, jos kokee olonsa epämukavaksi ainejärjestön tapahtumissa tai muussa toiminnassa. Lisäksi yhdenvertaisuusministeri auttaa vostokkeja asunnon etsimisessä, Kela-viidakossa ja pitää yhteyttä TREYn sosiaalipoliittiseen sektoriin. Yhdenvertaisuusministeri järjestää myös hyväntekeväisyyteen liittyviä tapahtumia.

 

Työelämäministeri (1)

Vostokin hallitukseen valitaan vuodelle 2020 ensimmäistä kertaa työelämäministeri vastauksena vostokkien toiveeseen työelämäaiheisten tapahtumien lisäämisestä. Koska pesti on uusi, siinä pääsee kunnolla toteuttamaan itseään! Ministeri voi järjestää esimerkiksi kaksi tapahtumaa kevätlukukaudella ja kaksi syyslukukaudella. Tapahtumat voivat olla esimerkiksi kesätyöiltoja, vierailuja toimituksiin tai muihin jäseniä kiinnostaviin työpaikkoihin tai erilaisia työelämään ja työelämätaitoihin liittyviä työpajoja. Tällaiset työpajat voivat liittyä esimerkiksi taittamiseen, haastattelutaitoihin, videoeditointiin, kuvankäsittelyyn, koodaamisen alkeisiin tai tilastotyökaluihin. Tässä pestissä pääset kehittämään sekä itseäsi että vostokkeja! Pesti sopii hyvin myös toisen pestin kylkeen. Työelämäministerin kannattaa tehdä yhteistyötä ay-ministeriön kanssa.

 

Ympäristöministeri (1)

Ympäristöministerin ensisijainen tehtävä on pitää huolta harjoitustoimituksen siisteydestä ja viihtyvyydestä: kaapit ovat täynnä kahvia, mukit eivät loju tiskipöydällä ja naulakko ei täyty rojusta. Etenkin harjoitustoimituksen keittiön siistinä pitäminen on osoittautunut vaativaksi tehtäväksi. Ympäristöministeri ei silti toimi siistijänä, vaan pitää huolen siitä, että kaikki harjoitustoimituksessa asioivat siivoavat jälkensä. Ympäristöministerin tehtävät eivät rajoitu vain harjoitustoimitukseen, vaan hän pitää huolen myös siitä, että vostokit siivoavat jälkensä muustakin ympäristöstä, esimerkiksi piknikkien päätteeksi. Ympäristöministeri on perinteisesti järjestänyt Vostokin kirpputorin ainakin kerran vuodessa. Tämä pesti sopii myös toisen pestin kylkeen.

 

Varapuheenjohtaja (1)

Vostokin hallituksessa toimii myös varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtaja on vastuussa hallituksen toiminnasta, jos istuva puheenjohtaja on estynyt sitä hoitamaan. Varapuheenjohtaja valitaan hallitukseen valituista ministereistä, eli tätä pestiä ei voi erikseen hakea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *