Kannanotto Tampereen yliopiston ylioppilasmedian puolesta

21.1.2019

Ylioppilaskuntien yhdistyttyä Tampereen yliopiston ylioppilasmedia Aviisi jäi määrittelemättömälle tauolle. Tampereen ylioppilaskunnan tulisi perustaa Tampereelle uusi, yhteinen ylioppilasmedia. Allekirjoittaneiden mielestä ylioppilasmedialla on tärkeä sija myös uudessa ylioppilaskunnassa niin yhteisöllisyyden rakentajana kuin opiskelijoiden äänitorvena.

Tampere3-uudistusten myötä tamperelaiset korkeakouluopiskelijat päätyivät tilanteeseen, jossa kukaan ei oikeastaan ole perillä siitä, missä tapahtuu mitäkin ja miltä alustalta uudistuksia tulisi seurata. Tilannetta voi verrata kuntaliitokseen: kolmen kokonaisuuden yhdistäminen loi uuden, yhteisen korkeakoulun, jolla ei ole yhteistä identiteettiä. Yhteinen ylioppilasmedia, jonka tekemiseen kaikilla yliopisto-opiskelijoilla olisi mahdollisuus, olisi avainasemassa luomassa yhteisöllisyyttä, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja jaettua identiteettiä. Olemme nyt TREY:n jäseniä, emme Tamyn tai TTYY:n jäseniä.

Pääsääntönsä mukaan ylioppilaskunnan tarkoituksena ”on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä” sekä ”osallistua yliopistolain 2 §:ssä säädetyn yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen vahvistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.” Ajatellen loogisesti tuntuu siltä, että opiskelijoiden oma journalistinen julkaisu on omiaan edistämään molempia tavoitteita.

Ylioppilasmedia tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden saada journalistista työkokemusta, jota ei välttämättä muualta ole mahdollista saada. Kyse ei ole ainoastaan journalistiikan opiskelijoille tarjotusta mahdollisuudesta, vaan ylioppilasmediaan voi kirjoittaa minkä alan opiskelija tahansa. Jos esimerkiksi haluaa kokeilla, millaista toimittajan työ voisi olla tai on muuten kiinnostunut kirjoittamisesta vaikkapa harrastemielessä, on ylioppilasmedia helposti lähestyttävä alusta. Tampereen yliopiston entiseen ylioppilasmediaan Aviisiin kirjoittamisesta on saanut myös rahallisen korvauksen. Ylioppilasmediaan on matala kynnys tarjota monenlaisia juttuideoita, sillä opiskelijoiden julkaisut ovat tunnetusti olleet aiheiltaan kirjavia ja rohkeita.

Yliopisto- ja opiskelijademokratia tarvitsee tuekseen riippumattoman ylioppilasmedian. Yliopistoa koskevista aiheista kirjoittamista ei voi jättää pelkästään esimerkiksi Aamulehden vastuulle. Ylioppilasmediassa olisi mahdollista käsitellä myös sellaisia aiheita, jotka eivät valtamedian uutiskynnystä ylitä, mutta ovat opiskelijoiden kannalta relevantteja. Oma julkaisu antaa mahdollisuuden tuoda esiin opiskelijoiden ääniä ja mielipiteitä. Lisäksi tällä alustalla voitaisiin käsitellä kriittisemmin yliopistoa ja esimerkiksi sitä, kuinka opiskelijat kokevat muutokset. On tärkeää saada avoimuutta kaiken uudistushässäkän keskelle.

Opetuksen lisäksi yliopistossa tehdään tietysti tutkimusta. Ylioppilasmedia tekee samaa kuin media yleensäkin: popularisoi tiedettä, avaa prosessin taustoja ja haastattelee tekijöitä. Aviisissa on esimerkiksi kirjoitettu diplomi- ja pro gradu -työnsä valmiiksi saaneita opiskelijoita ja esitelty tutkimuksen tuloksia. Opiskelijoiden lopputyöt ovat oikeita, varteenotettavia tutkimuksia, joiden tuloksia olisi hyvä saada muidenkin tietoon. Nämä esittelyt avaisivat myös muulle yleisölle, mitä yliopistossa parhaillaan tutkitaan.

Vertailukohtana omalle ylioppilasmedialle voi pitää Aalto-yliopiston Aino-lehteä, sillä Tampereen yliopiston tavoin myös Aalto-yliopisto on syntynyt useamman yliopiston yhdistyttyä. On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että Tampereen ylioppilaskunnan jäsenmäärä on Suomen toiseksi suurin. Tampereen kaupungin asukkaista joka kuudes on opiskelija, joten puhumme merkittävästä osasta tamperelaisista. Ylioppilasmedia pitää opiskelijoita esillä myös Tampereen katukuvassa, sillä aikaisempaa lehteä on jaettu muuallakin kuin yliopistolla eikä lukijakunta ole rajoittunut vain yliopisto-opiskelijoihin. Katsomme TREY:n velvollisuudeksi jatkaa tällaisen keskeisen opiskelijakulttuurin palasen vaalimista.

Vostok ry

Teema ry

Cortex ry

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *