Tällä Vostok ry:n lomakkeella voit ilmoittaa, mikäli koet joutuneesi epätasa-arvoisen kohtelun tai syrjinnän kohteeksi. Lomake on luottamuksellinen. Vostok ry:n tasa-arvoministeri käsittelee vastaukset yhdessä ainejärjestön puheenjohtajan kanssa. Tietojasi ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Jokaiselle vastauksen jättäneelle ilmoitetaan henkilökohtaisesti vastauksen käsittelyn etenemisestä. Mahdollisista jatkotoimenpiteistä sovitaan aina tapauskohtaisesti ilmoituksen jättäneen kanssa. Lomakkeen voi täyttää myös täysin anonyymisti. Huomaathan kuitenkin, että tämä rajoittaa tapauksesi jatkokäsittelyä.

Tasa-arvoministeri raportoi hallitukselle yleisellä tasolla lomakkeen vastausten perusteella siitä, mihin asioihin ainejärjestön tulisi kiinnittää huomiota. Yksittäisiä tapauksia ei nosteta esille kokouksissa.

Häirintään liittyvissä tapauksissa voit aina olla yhteydessä myös Tamyn häirintäyhdyshenkilöihin.